บทความ

#วิธีลดการใช้พลังงานหม้อไอน้ำBoiler

#วิธีลดการใช้พลังงานหม้อไอน้ำBoiler

ดูรายละเอียด
#เปรียบเทียบคุณสมบัติต่างๆของถ่านหินแต่ละชนิด

#เปรียบเทียบคุณสมบัติต่างๆของถ่านหินแต่ละชนิด

ดูรายละเอียด
#ทำไมค่าความหนืดถึงเป็นค่าองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของน้ำมันเตา

#ทำไมค่าความหนืดถึงเป็นค่าองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของน้ำมันเตา

ดูรายละเอียด
#10วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้

#10วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้

ดูรายละเอียด
#ประเทศในอาเซียนผลิตไฟฟ้าจากอะไรบ้าง?

#ประเทศในอาเซียนผลิตไฟฟ้าจากอะไรบ้าง?

ดูรายละเอียด
5ชนิดของน้ำมันเตา

5ชนิดของน้ำมันเตา

ดูรายละเอียด
เปรียบเทียบถ่านหินบิทูมินัสและแอนทราไซท์

เปรียบเทียบถ่านหินบิทูมินัสและแอนทราไซท์

ดูรายละเอียด
ารใช้ประโยชน์จากถ่านหินมีอะไรบ้าง?

ารใช้ประโยชน์จากถ่านหินมีอะไรบ้าง?

ดูรายละเอียด
ความถ่วงจำเพาะในน้ำมันเตา

ความถ่วงจำเพาะในน้ำมันเตา

ดูรายละเอียด
สรุปน้ำมันเตา

สรุปน้ำมันเตา

ดูรายละเอียด
ข้อกำหนดคุณภาพของน้ำมันเตา

ข้อกำหนดคุณภาพของน้ำมันเตา

ดูรายละเอียด
น้ำมันเตา คืออะไร?

น้ำมันเตา คืออะไร?

ดูรายละเอียด
เปิดไทม์ไลน์ขั้นตอนการนำถ่านหินมาใช้เป็นเชื้อเพลิง

เปิดไทม์ไลน์ขั้นตอนการนำถ่านหินมาใช้เป็นเชื้อเพลิง

ดูรายละเอียด
#เปรียบเทียบองค์ประกอบของน้ำมันเตาAและน้ำมันเตาC

#เปรียบเทียบองค์ประกอบของน้ำมันเตาAและน้ำมันเตาC

ดูรายละเอียด
#หม้อไอน้ำที่ดีควรมีลักษณะดังนี้

#หม้อไอน้ำที่ดีควรมีลักษณะดังนี้

ดูรายละเอียด
หลักการกลั่นลำดับส่วน OIL RIFINERY

หลักการกลั่นลำดับส่วน OIL RIFINERY

ดูรายละเอียด
การสร้างหม้อไอน้ำตามหลักมาตราฐานสากล

การสร้างหม้อไอน้ำตามหลักมาตราฐานสากล

ดูรายละเอียด
องค์ประกอบของถ่านหินBituminous

องค์ประกอบของถ่านหินBituminous

ดูรายละเอียด
ข้อมูลรอบด้านของปิโตรเลี่ยม

ข้อมูลรอบด้านของปิโตรเลี่ยม

ดูรายละเอียด
ทำไมราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นต้องอ้างอิงราคาจากสิงคโปร์

ทำไมราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นต้องอ้างอิงราคาจากสิงคโปร์

ดูรายละเอียด
พลังงานจากถ่านหิน (Coal)

พลังงานจากถ่านหิน (Coal)

ดูรายละเอียด
แหล่งถ่านหินที่มีในประเทศไทย

แหล่งถ่านหินที่มีในประเทศไทย

ดูรายละเอียด
#คุณสมบัติของถ่านหินชนิดต่างๆ

#คุณสมบัติของถ่านหินชนิดต่างๆ

ดูรายละเอียด
8ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงแข็งและเหลวแต่ละชนิด

8ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงแข็งและเหลวแต่ละชนิด

ดูรายละเอียด
คุณสมบัติของน้ำมันหล่อลื่น

คุณสมบัติของน้ำมันหล่อลื่น

ดูรายละเอียด
กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตราย ตาม พรบ. การขนส่งทางบก 2522

กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตราย ตาม พรบ. การขนส่งทางบก 2522

ดูรายละเอียด
การป้องกันและลดความเสี่ยงอุบัติเหตุที่เกิดจากรถบรรทุก

การป้องกันและลดความเสี่ยงอุบัติเหตุที่เกิดจากรถบรรทุก

ดูรายละเอียด
รามีน้ำมันดิบเยอะแค่ไหน?

รามีน้ำมันดิบเยอะแค่ไหน?

ดูรายละเอียด
ดีเซล B10  เปลี่ยนชื่อเป็น ดีเซลธรรมดา

ดีเซล B10 เปลี่ยนชื่อเป็น ดีเซลธรรมดา

ดูรายละเอียด
ทำความรู้จักกับน้ำมันดีเซล B20

ทำความรู้จักกับน้ำมันดีเซล B20

ดูรายละเอียด
มาทำความรู้จักกับผลิตภัณฑืหล่อลื่นให้มากขึ้น

มาทำความรู้จักกับผลิตภัณฑืหล่อลื่นให้มากขึ้น

ดูรายละเอียด
ขนาดของถ่านหิน Bituminous ของบริษัทฯ สยาม ควอลิตี้ เวิร์ค จำกัด

ขนาดของถ่านหิน Bituminous ของบริษัทฯ สยาม ควอลิตี้ เวิร์ค จำกัด

ดูรายละเอียด
โครงสร้างหม้อไอน้ำแบบท่อไฟ

โครงสร้างหม้อไอน้ำแบบท่อไฟ

ดูรายละเอียด
น้ำที่ใช้สำหรับหม้อไอน้ำ

น้ำที่ใช้สำหรับหม้อไอน้ำ

ดูรายละเอียด
น้ำมันเตา คืออะไร ?

น้ำมันเตา คืออะไร ?

ดูรายละเอียด
6 วิธีลดการใช้พลังงานหม้อน้ำ Boiler

6 วิธีลดการใช้พลังงานหม้อน้ำ Boiler

ดูรายละเอียด
โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ถ่านหิน

โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ถ่านหิน

ดูรายละเอียด
หม้อไอน้ำ

หม้อไอน้ำ

ดูรายละเอียด
ตัน/ชั่วโมง ของหม้อไอ้น้ำ คืออะไร

ตัน/ชั่วโมง ของหม้อไอ้น้ำ คืออะไร

ดูรายละเอียด
#ไอน้ำหรือสตรีมหมายถึงอะไร?

#ไอน้ำหรือสตรีมหมายถึงอะไร?

ดูรายละเอียด
#การแบ่งความหนืดของน้ำมันเตา

#การแบ่งความหนืดของน้ำมันเตา

ดูรายละเอียด
#น้ำมันเตา

#น้ำมันเตา

ดูรายละเอียด
#จุดวาบไฟในน้ำมันเตา

#จุดวาบไฟในน้ำมันเตา

ดูรายละเอียด
จุดวาบไฟในน้ำมันเตา

จุดวาบไฟในน้ำมันเตา

ดูรายละเอียด
หลักปฏิบัติที่ดีด้านกิจกรรมการขนส่งถ่านหิน

หลักปฏิบัติที่ดีด้านกิจกรรมการขนส่งถ่านหิน

ดูรายละเอียด
ท่อโหลดน้ำมันและความสำคัญ

ท่อโหลดน้ำมันและความสำคัญ

ดูรายละเอียด
องค์ประกอบในการกำเนิดถ่านหิน

องค์ประกอบในการกำเนิดถ่านหิน

ดูรายละเอียด
ตารางสาเหตุและแนวทางทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบเผาไหม้ของหม้อไอน้ำ

ตารางสาเหตุและแนวทางทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบเผาไหม้ของหม้อไอน้ำ

ดูรายละเอียด
5ชนิดของน้ำมันเตาที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศ

5ชนิดของน้ำมันเตาที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศ

ดูรายละเอียด
ตารางปริมาณของธาตุองค์ประกอบและความชื้นของถ่านหินชนืดต่างๆเทียบกับไม้

ตารางปริมาณของธาตุองค์ประกอบและความชื้นของถ่านหินชนืดต่างๆเทียบกับไม้

ดูรายละเอียด
#ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติต่างๆของถ่านหิน

#ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติต่างๆของถ่านหิน

ดูรายละเอียด
#น้ำมันเตาและค่าความหนืด

#น้ำมันเตาและค่าความหนืด

ดูรายละเอียด
8แหล่งพลังงานสำคัญของโลก

8แหล่งพลังงานสำคัญของโลก

ดูรายละเอียด
ทำไมถึงต้องใช้ไอน้ำ

ทำไมถึงต้องใช้ไอน้ำ

ดูรายละเอียด
วิธีการจัดเก็บถ่านหิน

วิธีการจัดเก็บถ่านหิน

ดูรายละเอียด
ทำไมน้ำมันดีเซลถึงต้องเปลี่ยนชื่อ?

ทำไมน้ำมันดีเซลถึงต้องเปลี่ยนชื่อ?

ดูรายละเอียด
การจัดหาน้ำมันดิบในประเทศไทย

การจัดหาน้ำมันดิบในประเทศไทย

ดูรายละเอียด
ข้อกำหนดคุณภาพของน้ำมันเตา

ข้อกำหนดคุณภาพของน้ำมันเตา

ดูรายละเอียด
เชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil fuel)

เชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil fuel)

ดูรายละเอียด
เปรียบเทียบพลังงานพลังงานหมุนเวียน และพลังงานสิ้นเปลือง

เปรียบเทียบพลังงานพลังงานหมุนเวียน และพลังงานสิ้นเปลือง

ดูรายละเอียด
#ความแตกต่างระหว่างน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป

#ความแตกต่างระหว่างน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป

ดูรายละเอียด
ตารางการเปรียบเทียบเชื้อเพลิง

ตารางการเปรียบเทียบเชื้อเพลิง

ดูรายละเอียด
ตารางเกณฑ์แนะนำค่าอุณหภูมิเชื้อเพลิง

ตารางเกณฑ์แนะนำค่าอุณหภูมิเชื้อเพลิง

ดูรายละเอียด
ปัจจัยที่มีผลต่อราคาน้ำมันในตลาดโลก

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาน้ำมันในตลาดโลก

ดูรายละเอียด
#7วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอย่างปลอดภัย

#7วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอย่างปลอดภัย

ดูรายละเอียด
ราคาน้ำมันเฉลี่ยใน6 ประเทศในอาเซียน ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

ราคาน้ำมันเฉลี่ยใน6 ประเทศในอาเซียน ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

ดูรายละเอียด
ประวัติการใช้น้ำมันของประเทศไทย

ประวัติการใช้น้ำมันของประเทศไทย

ดูรายละเอียด
เปรียเทียบน้ำมันดีเซล 3ประเภท

เปรียเทียบน้ำมันดีเซล 3ประเภท

ดูรายละเอียด
6สิ่งที่คุณไม่เคยรู้เกี่ยวกับน้ำมันเตา

6สิ่งที่คุณไม่เคยรู้เกี่ยวกับน้ำมันเตา

ดูรายละเอียด
10 การจัดการระบบน้ำมันเตาในโรงงานอุตสาหกรรม

10 การจัดการระบบน้ำมันเตาในโรงงานอุตสาหกรรม

ดูรายละเอียด
8คุณสมบัติที่สำคัญของน้ำมันเตา

8คุณสมบัติที่สำคัญของน้ำมันเตา

ดูรายละเอียด
เปรียบเทียบน้ำมันเตาเกรด A และ C

เปรียบเทียบน้ำมันเตาเกรด A และ C

ดูรายละเอียด
Water Tube Boiler  หม้อไอน้ำแบบท่อน้ำ

Water Tube Boiler หม้อไอน้ำแบบท่อน้ำ

ดูรายละเอียด
ก๊าซมีเทนในชั้นถ่านหิน

ก๊าซมีเทนในชั้นถ่านหิน

ดูรายละเอียด
เปรียบเทียบเชื้อเพลิงแต่ละชนิดในการผลิตไฟฟ้า

เปรียบเทียบเชื้อเพลิงแต่ละชนิดในการผลิตไฟฟ้า

ดูรายละเอียด
เหมืองถ่านหิน

เหมืองถ่านหิน

ดูรายละเอียด
#การใช้งานน้ำมันเตา

#การใช้งานน้ำมันเตา

ดูรายละเอียด
#ความถ่วงจำเพาะ (specific gravity)

#ความถ่วงจำเพาะ (specific gravity)

ดูรายละเอียด
#การทดสอบคุณภาพของถ่านหิน .

#การทดสอบคุณภาพของถ่านหิน .

ดูรายละเอียด
#จุดไหลเทในน้ำมันเตา

#จุดไหลเทในน้ำมันเตา

ดูรายละเอียด
#กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงคืออะไรสำคัญอย่างไร?

#กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงคืออะไรสำคัญอย่างไร?

ดูรายละเอียด
ปัญหาของถ่านหิน

ปัญหาของถ่านหิน

ดูรายละเอียด
ข้อมูลของถ่านหินแบ่งออกเป็น3ประเภท

ข้อมูลของถ่านหินแบ่งออกเป็น3ประเภท

ดูรายละเอียด
ขออนุญาตเก็บน้ำมันต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง

ขออนุญาตเก็บน้ำมันต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง

ดูรายละเอียด
เถ้าในถ่านหิน (Ash)

เถ้าในถ่านหิน (Ash)

ดูรายละเอียด
ไทยขุดน้ำมันไม่พอใช้ แล้วทำไมถึงส่งออก

ไทยขุดน้ำมันไม่พอใช้ แล้วทำไมถึงส่งออก

ดูรายละเอียด
น้ำมันดีเซล B7 และน้ำมันดีเซล B20 แตกต่างกันอย่างไรและเหมาะกับการใช้งานแบบไหน

น้ำมันดีเซล B7 และน้ำมันดีเซล B20 แตกต่างกันอย่างไรและเหมาะกับการใช้งานแบบไหน

ดูรายละเอียด
การบริโภคน้ำมันในอาเซียน ปี 2007 กับ ปี 2020

การบริโภคน้ำมันในอาเซียน ปี 2007 กับ ปี 2020

ดูรายละเอียด
ประเทศเหล่านี้ผลิตไฟฟ้าจากอะไรกันบ้าง?

ประเทศเหล่านี้ผลิตไฟฟ้าจากอะไรกันบ้าง?

ดูรายละเอียด
#3ประเภทของน้ำมันเตาที่มีการใช้งานมากที่สุดในอุตสาหกรรม

#3ประเภทของน้ำมันเตาที่มีการใช้งานมากที่สุดในอุตสาหกรรม

ดูรายละเอียด
8ค่าองค์ประกอบที่สำคัญของน้ำมันเตา

8ค่าองค์ประกอบที่สำคัญของน้ำมันเตา

ดูรายละเอียด
แนวทางในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง

แนวทางในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง

ดูรายละเอียด
เปรียบเทียบประเภทของเตาเผา

เปรียบเทียบประเภทของเตาเผา

ดูรายละเอียด
น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล

น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล

ดูรายละเอียด
สัดส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้าของโลก (เทราวัตต์-ชั่วโมง (TWh))

สัดส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้าของโลก (เทราวัตต์-ชั่วโมง (TWh))

ดูรายละเอียด
ปริมาณสำรองของถ่านหินทั่วโลก ณ สิ้นปี 2019

ปริมาณสำรองของถ่านหินทั่วโลก ณ สิ้นปี 2019

ดูรายละเอียด
สาระเกี่ยวกับ “น้ำมันเครื่อง”

สาระเกี่ยวกับ “น้ำมันเครื่อง”

ดูรายละเอียด
การขนส่งปิโตรเลียมในประเทศไทย

การขนส่งปิโตรเลียมในประเทศไทย

ดูรายละเอียด
แนวทางปฏิบัติตัวรองรับสถาณการณ์ฉุกเฉินด้านน้ำมันเชื้อเพลิง

แนวทางปฏิบัติตัวรองรับสถาณการณ์ฉุกเฉินด้านน้ำมันเชื้อเพลิง

ดูรายละเอียด
การบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ

การบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ

ดูรายละเอียด
การจัดแบ่งเกรดน้ำมันเตาตามมาตรฐานอเมริกัน

การจัดแบ่งเกรดน้ำมันเตาตามมาตรฐานอเมริกัน

ดูรายละเอียด
#กฎกระทรวงการซ่อมบำรุงถังเก็บน้ำมันและถังขนส่งน้ำมัน

#กฎกระทรวงการซ่อมบำรุงถังเก็บน้ำมันและถังขนส่งน้ำมัน

ดูรายละเอียด
มาทำความรู้จักโครงสร้างราคาน้ำมันกันเถอะ

มาทำความรู้จักโครงสร้างราคาน้ำมันกันเถอะ

ดูรายละเอียด
ทำไมราคาน้ำมันสำเร็จรูปของไทยแพงกว่ามาเลเซีย

ทำไมราคาน้ำมันสำเร็จรูปของไทยแพงกว่ามาเลเซีย

ดูรายละเอียด
น้ำมันดีเซล B10 คืออะไร ?

น้ำมันดีเซล B10 คืออะไร ?

ดูรายละเอียด
คุณสมบัติที่สำคัญของน้ำมันหล่อลื่น

คุณสมบัติที่สำคัญของน้ำมันหล่อลื่น

ดูรายละเอียด
6 ขั้นตอนในการรับน้ำมันเตา

6 ขั้นตอนในการรับน้ำมันเตา

ดูรายละเอียด
3 ประเภทของน้ำมันเตา

3 ประเภทของน้ำมันเตา

ดูรายละเอียด
ลักษณะการใช้งานของน้ำมันเตา3ประเภท

ลักษณะการใช้งานของน้ำมันเตา3ประเภท

ดูรายละเอียด
เกี่ยวกับถ่านหิน

เกี่ยวกับถ่านหิน

ดูรายละเอียด
Fire tube Boiler หม้อไอน้ำแบบท่อไฟ

Fire tube Boiler หม้อไอน้ำแบบท่อไฟ

ดูรายละเอียด
6 ประเทศทั่วโลก กับการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ถ่านหิน

6 ประเทศทั่วโลก กับการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ถ่านหิน

ดูรายละเอียด
ประเภทของถ่านหิน

ประเภทของถ่านหิน

ดูรายละเอียด
ท่าเรือ

ท่าเรือ

ดูรายละเอียด