บริการของเรา 


บริการด้านทีมขาย

มีทีมขายที่มีประสิทธิภาพ ยินดีให้คำปรึกษาทั้งด้านความรู้ของสินค้า และระบบ Boiler รวมไปถึงการลดต้นทุนและประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตไอน้ำโดยสามารถติดต่อทีมขายได้ 24 ชม.
ด้านคุณภาพ
 
มีถ่านหินที่มีคุณภาพ หลากหลายเกรดและขนาด เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของ Boiler แต่ละชนิด โดยที่สินค้าของบริษัทฯ ผ่านการตรวจสอบอย่างมีระบบ และมีพนักงานควบคุมสินค้าคอยดูแลอย่างไกล้ชิด สินค้ามีเกรด 5700,5800,6000
ขนส่ง (โลจิสติกส์)
 
ให้บริการด้านขนส่ง (โลจิสติกส์) 24 ชั่วโมง ภายใต้ระบบโลจิสติกส์ชองบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการบริการที่ทันสมัยอย่างมืออาชีพ รู้ทุกความเคลื่อนไหวของรถขนส่ง เน้นการขนส่งที่ตรงเวลา เพื่อตอบสนองนโยบายของบริษัท “ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ”
บริการให้คำปรึกษา Boiler หม้อต้มไอน้ำ (Boiler Inspection Services)
 
บริการตรวจสอบ Boiler ในด้านต่างๆ เพื่อการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยของลูกค้า โดยตรวจสอบควบคุมคุณภาพผ่านบริษัทตรวจสอบระดับสากล