• น้ำมันเตา ขายน้ำมันเตา ถ่านหิน
  • น้ำมันเตา ขายน้ำมันเตา ถ่านหิน

บริษัท สยาม ควอลิตี้ เวิร์ค จำกัด

         เป็นผู้จำหน่ายสินค้าเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนในอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์มานานกว่า 10 ปี ในประเภทเชื้อเพลิงแข็ง และเชื้อเพลิงเหลว อาทิเช่น เชื้อเพลิง ถ่านหินบิทูมินัส (Bituminous) น้ำมันเตา (Fule Oil) กะลาปาล์ม (Plam Shell)   และ ไบโอแมส ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดจากทุกมุมโลก เพื่อตอบสนองความต้องการ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ให้กับลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำทั่วประเทศ

         บริษัท สยาม ควอลิตี้ เวิร์ค จำกัด ปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องด้วยความคิดสร้างสรรค์ แตกต่าง  และนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การบริการ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจในทุกๆด้าน โดยมีนโยบายการส่งมอบสินค้าให้ตรงตามเวลา ผ่านระบบโลจิสติกส์ของบริษัท 24 ชม.

บริการของเรา

บริการด้านทีมขาย

Sale Service

มีทีมขายถ่านหินบิทูมินัส (Bituminous) ที่มีประสิทธิภาพ ยินดีให้คำปรึกษาทั้งด้านความรู้ของสินค้า ระบบ Boiler รวมไปถึงการทำอย่างไรเพื่อให้ลูกค้าลดต้นทุนในด้านของต้นกำลัง สามารถติดต่อทีมขายได้ตลอด 24 ชม.

ด้านคุณภาพ

Quality

ขายถ่านหินบิทูมินัส Bituminous คุณภาพดี หลากหลายเกรดและขนาด เพื่อให้เหมาะสมกับ Boilerแต่ละชนิด โดยที่สินค้าของบริษัทฯ ผ่านการตรวจสอบอย่างมีระบบ และมีพนักงานควบคุมสินค้าคอยดูแล สินค้ามีเกรด 5700, 5800, 6000

ขนส่ง

Logistics

ให้บริการด้านขนส่ง (โลจิสติกส์) 24 ชั่วโมง ภายใต้ระบบโลจิสติกส์ชองบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการบริการที่ทันสมัยอย่างมืออาชีพ รู้ทุกความเคลื่อนไหวของรถขนส่ง เน้นการขนส่งที่ตรงเวลา เพื่อตอบสนองนโยบายของบริษัท “ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ”

ให้คำปรึกษา Boiler หม้อต้มไอน้ำ

Boiler Inspection Services

บริการตรวจสอบ Boiler ในด้านต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า ครอบคลุมถึงการซ่อมบำรุง และตรวจสอบควบคุมคุณภาพผ่านบริษัทตรวจระดับสากล

ลงทะเบียนอีเมล์เพื่อรับข่าวสาร