• น้ำมันเตา ขายน้ำมันเตา ถ่านหิน
  • น้ำมันเตา ขายน้ำมันเตา ถ่านหิน

บริษัท สยาม ควอลิตี้ เวิร์ค จำกัด

         เป็นผู้จำหน่ายสินค้าเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนในอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์มานานกว่า 10 ปี ในประเภทเชื้อเพลิงแข็ง และเชื้อเพลิงเหลว อาทิเช่น เชื้อเพลิง ถ่านหินบิทูมินัส (Bituminous) น้ำมันเตา (Fule Oil) กะลาปาล์ม (Plam Shell)   และ ไบโอแมส ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดจากทุกมุมโลก เพื่อตอบสนองความต้องการ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ให้กับลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำทั่วประเทศ

         บริษัท สยาม ควอลิตี้ เวิร์ค จำกัด ปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องด้วยความคิดสร้างสรรค์ แตกต่าง  และนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การบริการ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจในทุกๆด้าน โดยมีนโยบายการส่งมอบสินค้าให้ตรงตามเวลา ผ่านระบบโลจิสติกส์ของบริษัท 24 ชม.

ลงทะเบียนอีเมล์เพื่อรับข่าวสาร