บริษัท สยาม ควอลิตี้ เวิร์ค จำกัด

      เป็นผู้จำหน่ายสินค้าเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนประเภทเชื้อเพลิงแข็ง อาทิเช่น เชื้อเพลิงขายถ่านหินบิทูมินัส (Bituminous) น้ำมันเตา กะลาปาล์ม และ ไบโอแมส ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดจากทุกมุมโลก

      เพื่อตอบสนองความต้องการ ลดต้นทุน ขายถ่านหินบิทูมินัส (Bituminous) เพิ่มผลผลิต ให้กับลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำทั่วประเทศ บริษัทฯ มีความมุ่งมันพัฒนาสินค้าและคุณภาพ อย่างต่อเนื่องยึดมั่นในด้านบริการ การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นสำคัญ เน้นการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้ตรงเวลา ผ่านระบบโลจิสติกส์ของบริษัท 24 ชม.