ลูกค้าของ บริษัท สยาม ควอลิตี้ เวิร์ค จำกัด

     อุตสาหกรรมในไทย มีการใช้เชื้อเพลิงเป็นจำนวนมาก ด้วยราคาและการใช้งานในระยะยาวที่ช่วยลดต้นทุนในการผลิตมีลูกค้าบริษัทอุตสากรรมมากกว่า 150 เจ้า ที่มอบความไว้วางใจให้บริาัท สยาม ควอลิตี้ เวิร์ค ได้ดูแลกลุ่มลูกค้าที่มีการใช้เชื้อเพลิง ของบริษัท สยาม ควอลอตี้ เวิร์คโดยการใช้เชื้อเพลิงในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีดังนี้

- อุตสาหกรรมยาง,ถุงมือยาง,ยางรถยนต์และอุตสาหกรรมประเภทขึ้นรูปยาง
- อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง เครื่องดื่ม เครื่องปรุงรส อาหารสำเร็จรูป อาหารสัตว์ อุตสาหกรรมสารตั้งต้นในการผลิตอาหาร
- อุตสาหกรรมปูน ,ปูนขาว และอิฐบล๊อค
- อุตสาหกรรมโฟม แพ๊คเกจจิ้งโฟม ผลิตเม็ดโฟม พลาสติก
- อุตสาหกรรมประเภทฟอกย้อม ปั่นด้ายและซักอบแห้ง
- อุตสาหกรรมขึ้นรูปกระดาษ กระดาษลังและกระดาษคราฟท์
- โรงงานไฟฟ้าถ่านหิน
อุตสาหกรรมอุปกรณ์กีฬาที่มีส่วนประกอบของพลาสติก อุตสาหกรรมเครื่องหนัง เคมี อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงทดแทนธรรมชาติ