น้ำมันเตา A

น้ำมันเตา A

  • Category : น้ำมันเตา

น้ำมันเตา A หรือ น้ำมันเตา 600 (Fuel oil 600, 2% sulphur) เป็นน้ำมันเตาที่มีคุณภาพสูง มีความหนืดต่ำ โรงงานอุตสาหกรรมนิยมนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงการผลิต

ขาย จำหน่าย เชื้อเพลิงน้ำมันเตาที่มีคุณภาพจากผู้ผลิตโรงกลั่นชั้นนำเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต. ในโรงงานอุตสาหกรรม ปรึกษาฟรีด้วยมาตราฐาน ISO 9001 โดยวิศวกรและการส่งมอบตรงเวลา 24 ชม. ปรึกษาฟรีโดยวิศวกรขาย. พร้อมส่ง24ชม.

Product Information

Flash Point (P.M.), °C Test Method: ASTM D 93-18(Procedure B), Limit: Min 60.0
Kinematic Viscosity at 50 °C Test Method: ASTM D 445-18, Limit: 81-180
Sulfur Content, %wt. Test Method: ASTM D 2622-16, Limit: Max. 2.0
Water and Sediment , %V/v Test Method: ASTM 1796-040, Limit: Max. 1.0
Ash Content, %wt Test Method: ASTM D482-07, Limit: Max. 0.1
Gross Heat of Combustion,Btu/lb Test Method: ASTM D4868-00 (Culculation), Limit: Min. 18,000
Specific Gravity 15.6/15.6°C Test Method: ASTM D 1298 -12 b, Limit: Max 0.990