น้ำมันดีเซล  (บางจาก)

น้ำมันดีเซล (บางจาก)

  • Category : น้ำมันดีเซล (Bangjak)
น้ำมันดีเซล จะมีส่วนผสมของไบโอดีเซลอยู่ในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วประมาณ 6.6-7 เปอร์เซ็นต์

Product Information

Calculated Cetane Index # 57
Copper Strip Corrosion, 3hrs@100°C 1a
API Gravity, @60 °F 38.1
Ash, % wt. # 0.002
API Gravity, @60 °F 38.1
Ash, % wt. # 0.002
Sulfur Content, % wt. # 0.0027
Viscosity, @40 °C, cSt # 3.343
Sulfur Content, % wt. # 0.0027
Viscosity, @40 °C, cSt # 3.343
Specific Gravity @ 15.6 °C/ 15.6 °C# 0.8343
Pour Point, °C # 9
Specific Gravity @ 15.6 °C/ 15.6 °C# 0.8343
Pour Point, °C # 9
Colour, Visual Yellow
Flash Point (PMCC), °C # 65
Colour, Visual Yellow
CCR on 10% Distillation Residue, % wt. # 0.025
Flash Point (PMCC), °C # 65
CCR on 10% Distillation Residue, % wt. # 0.025
Calculated Cetane Index # 57
Copper Strip Corrosion, 3hrs@100°C 1a
Appearance Bright
Appearance Bright