น้ำมันดีเซล B10 (บางจาก)

น้ำมันดีเซล B10 (บางจาก)

  • Category : น้ำมันดีเซล (Bangjak)
น้ำมันดีเซล B10 คือ น้ำมันที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซล 10% (ประมาณ 9-10%) โดยส่วนผสมที่เติมเข้าไปนั้นก็เป็นการสะกัดมาจากน้ำมันปาล์ม ซึ่งเป็นพืชที่มีปลูกอยู่แล้วในเมืองไทย