น้ำมันเตา A (Fuel oil 600)

น้ำมันเตา A หรือ เตา 600 (Fuel oil 600, 2% sulphur) เป็นน้ำมันเตาที่มีคุณภาพสูง มีความหนืดต่ำ โรงงานอุตสาหกรรมนิยมนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงการผลิต

หมวดหมู่ : น้ำมันเตา product

รายละเอียดสินค้า

 Properties Test Method limits
Specific Gravity 15.6/15.6°C ASTM D 1298 -12 bMax 0.990
Flash Point (P.M.),°C ASTM D 93-18(Procedure B)Min 60.0
Kinematic Viscosity at 50 °C ASTM D 445-1881-180
Sulfur Content,%wt.ASTM D 2622-16Max. 2.0
Pour Point ,°C ASTM D 5950-14Max. 24
Water and Sediment ,%V/vASTM 1796-040Max. 1.0
Ash Content,%wt
ASTM D482-07Max. 0.1
Hydrogen,% massASTM D5291-02 
   

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

น้ำมันเตาชนิดที่ 2 หรือเตา C หรือ เตา 1500 (Fuel oil 1500, 2%sulphur) เป็นน้ำมันเตาที่มีความหนืดปานกลาง เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและใหญ่ ที่มีระบบการเผาไหม้และเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันเป็นเชื้อเพลิงที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายมากที่สุด

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า