น้ำมันเตา

New

น้ำมันเตาชนิดที่ 2 หรือเตา C หรือ เตา 1500 (Fuel oil 1500, 2%sulphur) เป็นน้ำมันเตาที่มีความหนืดปานกลาง เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและใหญ่ ที่มีระบบการเผาไหม้และเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันเป็นเชื้อเพลิงที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายมากที่สุด

New

น้ำมันเตา A หรือ เตา 600 (Fuel oil 600, 2% sulphur) เป็นน้ำมันเตาที่มีคุณภาพสูง มีความหนืดต่ำ โรงงานอุตสาหกรรมนิยมนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงการผลิต