กะลาปาล์ม (Palm Kernel Shell)

หมวดหมู่ : ปาล์ม product

รายละเอียดสินค้า

เป็นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากการแยกเมล็ดในปาล์ม โดยจะอยู่ระหว่างเส้นใยปาล์มที่ติดเปลือกด้านนอกสุด กับเนื้อปาล์มที่อยู่ด้านในสุด เกิดขึ้นหลังจากการสกัดเอาน้ำของผลปาล์ม (น้ำมันปาล์ม) ออกหมดแล้ว มีลักษณะทั่วไปเป็นสีน้ำตาล เนื้อแข็ง และมีคุณสมบัติให้ค่าความร้อนต่อหน่วยในพลังงานระดับสูง จึงเป็นเหตุให้ได้รับความนิยมในการนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล ปัจจุบันกะลาปาล์มเป็นที่ต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้หม้อต้มไอน้ำ (Boiler) ในการให้ค่าพลังงานความร้อนแก่ผลิตภัณฑ์ แต่เนื่องจากกะลาปาล์มในประเทศไทยมีผลผลิตไม่เพียงพอ จึงต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น อินโดนีเซีย และมาเลเซีย

กะลาปาล์ม (Palm Kernel Shell) ที่ให้คุณสมบัติที่ดี จะต้องเป็นกะลาปาล์มที่มีเปลือกหนา ค่าความชื้นต่ำ และให้ค่าความร้อนสูง โดยคุณสมบัติเบื้องต้นของกะลาปาล์มคือ

ค่าความร้อน (Net Calorific Value) = 3,800-4,200 kcal/kg
ขี้เถ้า (Ash) = ไม่เกิน 4% โดยน้ำหนัก
ค่าความชื้น (Total Moisture) = 20-25% โดยน้ำหนัก

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

 น้ำมันเตา A หรือ เตา 600 (Fuel oil 600, 2%sulphur)    เป็นน้ำมันเตาที่มีคุณภาพสูง มีความหนืดต่ำ ทำให้สะดวกในการใช้งาน เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กและธุรกิจอื่นๆ a เช่น โรงแรมหรือ โรงพยาบาล ในเขตชุมชน ฯลฯ เป็นต้น เนื่องจาก สามารถเผาไหม้ได้สมบูรณ์ และมีเขม่าต่ำ

New

น้ำมันเตา A หรือ เตา 600 (Fuel oil 600, 2%sulphur) เป็นน้ำมันเตาที่มีคุณภาพสูง มีความหนืดต่ำ ทำให้สะดวกในการใช้งาน เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เนื่องจากน้ำมันเตา A มีคุณภาพสูง ทำให้สามารถเผาไหม้ได้สมบูรณ์ และมีเขม่า

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า