Size 0-50

หมวดหมู่ : product ถ่านหิน

รายละเอียดสินค้า

Gross Calorific Value (CV)              (5,700 5,800/6,000)+100 Kcal/kg
Total Moisture (TM)                      (34,29+1%)
Type of Boiler                            Pulverized Combustion , Spreading Stoker

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

น้ำมันเตา A หรือ เตา 600 (Fuel oil 600, 2%sulphur) เป็นน้ำมันเตาที่มีคุณภาพสูง มีความหนืดต่ำ ทำให้สะดวกในการใช้งาน เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เนื่องจากน้ำมันเตา A มีคุณภาพสูง ทำให้สามารถเผาไหม้ได้สมบูรณ์ และมีเขม่า

New

 น้ำมันเตา A หรือ เตา 600 (Fuel oil 600, 2%sulphur)    เป็นน้ำมันเตาที่มีคุณภาพสูง มีความหนืดต่ำ ทำให้สะดวกในการใช้งาน เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กและธุรกิจอื่นๆ a เช่น โรงแรมหรือ โรงพยาบาล ในเขตชุมชน ฯลฯ เป็นต้น เนื่องจาก สามารถเผาไหม้ได้สมบูรณ์ และมีเขม่าต่ำ

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า