Size 0-5 mm

หมวดหมู่ : ถ่านหิน product

รายละเอียดสินค้า

Gross Calorific Value (CV)                (5,700 5,800/6,000)+100 Kcal/kg
Total Moisture (TM)                        (34,29+1%)
Type of Boiler                              Fluidized Combustion

สินค้าเกี่ยวข้อง
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า