น้ำมันดีเซล B10 (เอสโซ่)

น้ำมันดีเซล B10 (เอสโซ่)

  • Category : น้ำมันดีเซล (ESSO)

ดีเซล B10 ลดฝุ่น ลดค่าใช้จ่าย

  • ประหยัดน้ำมันได้มากกว่าถึง 3%
  • เครื่องยนต์และหัวฉีดสะอาดมากขึ้น ขจัดของเสียที่เป็นอันตรายต่อเครื่องยนต์
  • ลดฟองและการกัดกร่อนเครื่องยนต์