น้ำมันดีเซล B20 (บางจาก)

น้ำมันดีเซล B20 (บางจาก)

  • Category : น้ำมันดีเซล (Bangjak)
น้ำมันดีเซล B20 มีส่วนประกอบของน้ำมันดีเซล 80% และไบโอดีเซล 20% ที่ผลิตจากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ปาล์มน้ำมัน สามารถย่อยสลายได้เอง ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยลดมลภาวะทางอากาศ อีกทั้งราคาจำหน่ายน้ำมันดีเซล B20 ยังถูกว่าน้ำมันดีเซลปกติ จึงช่วยให้คุณประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้มากกว่า