กะลาปาล์ม (Palm Kernel Shell)

Product Description

เป็นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากการแยกเมล็ดในปาล์ม โดยจะอยู่ระหว่างเส้นใยปาล์มที่ติดเปลือกด้านนอกสุด กับเนื้อปาล์มที่อยู่ด้านในสุด เกิดขึ้นหลังจากการสกัดเอาน้ำของผลปาล์ม (น้ำมันปาล์ม) ออกหมดแล้ว มีลักษณะทั่วไปเป็นสีน้ำตาล เนื้อแข็ง และมีคุณสมบัติให้ค่าความร้อนต่อหน่วยในพลังงานระดับสูง จึงเป็นเหตุให้ได้รับความนิยมในการนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล ปัจจุบันกะลาปาล์มเป็นที่ต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้หม้อต้มไอน้ำ (Boiler) ในการให้ค่าพลังงานความร้อนแก่ผลิตภัณฑ์ แต่เนื่องจากกะลาปาล์มในประเทศไทยมีผลผลิตไม่เพียงพอ จึงต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น อินโดนีเซีย และมาเลเซีย
กะลาปาล์ม (Palm Kernel Shell) ที่ให้คุณสมบัติที่ดี จะต้องเป็นกะลาปาล์มที่มีเปลือกหนา ค่าความชื้นต่ำ และให้ค่าความร้อนสูง โดยคุณสมบัติเบื้องต้นของกะลาปาล์มคือ
ค่าความร้อน (Net Calorific Value) = 3,800-4,200 kcal/kg
ขี้เถ้า (Ash) = ไม่เกิน 4% โดยน้ำหนัก
ค่าความชื้น (Total Moisture) = 20-25% โดยน้ำหนัก

Related Product
New

น้ำมันเตา C หรือ เตา 1500 (Fuel oil 1500, 2% Sulphur) เป็นน้ำมันเตาที่มีความหนืดปานกลาง เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและใหญ่ ที่มีระบบการเผาไหม้และเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ

New

(Fuel oil 600, 2% sulphur) is a high quality fuel oil. Low viscosity Makes it convenient to use Suitable for small and medium sized industrial plants Due to the high quality fuel oil , it can burn completely

Recently Viewed
No recently viewed.