โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ถ่านหิน


ปัจจุบันในไทย มีโรงงานอุตสาหกรรมมากมายที่มีการใช้ถ่านหินเพื่อใช้ใรกระบวนการผลิตสินค้า 

เช่น 1.อุตสาหกรรมยาง ถุงมือยาง ยางล้อรถ หรืออุตสหกรรมประเภทขึ้นรูปยาง 
       2.อุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารกระป๋อง เครื่องดื่ม ปลาป่น เครื่องปรุงรส อบแห้ง อาหารสัตว์ แปรรูปอาหาร อาหารสำเร็จรูป 

        3.อุตสาหกรรมซีเมนต์  ปูนขาว และอิฐบล็อก 
        4.อุตสาหกรรมโฟม  แพ็คเก็จจิ้งโฟม ผลิตเม็ดโฟมพลาสติก 
        5.อุตสาหกรรมกระดาษ  อุตสาหกรรมขึ้นรูปกระดาษ ลัง และกระดาษคราฟท์ 

        6.อุตสาหกรรมสิ่งทอ ฟอกย้อม และซักอบแห้ง
        7. โรงไฟฟ้าถ่านหิน 
         8.อุตสาหกรรมกีฬาที่มีส่วนประกอบของพลาสติก  อุตสาหกรรมฟอกหนัง  อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงทดแทนธรรมชาติ