ท่าเรือ

ปัจจุบันในประเทศไทยมีการขนส่งสินค้า 4เส้นทางหลัก

1.เส้นทางเกาะสีชัง จ.ชลบุรี

โดยเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ และเรือบาร์จ ที่บรรทุกเชื้อเพลิงถ่านหินเข้ามาจอดในบริเวณเกาะสีชัง และมีการขนถ่ายเชื้อเพลิงถ่านหินลงโป๊ะ และมีขนส่งในเส้นทางหลัก ผ่านทางอ่าวไทย แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก ไปยังท่าเรือบริเวณ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 


2. ท่าเรือขนส่งท่าเรือ จ.ระยอง
โดยเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ บรรทุกเชื้อเพลิงถ่านหินเข้ามาจอดในบริเวณ จังหวัดระยอง แบะมีการขนถ่ายเชื้อเพลิงถ่านหิน และมีการขนถ่ายผ่านางรถบรรทุก หรือสายลำเลียง ซึ่งรถบรรทุกหรือสายพานลำเลียงจะนำส่งถ่านหินไปยังสถ่านกองเก็บ เพื่อนำส่งไปยังสถานประกอบการ

3.เส้นทางเกาะพะลวย  จ.สุราษฎ์ธานี 

โดยเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ บรรทุกเชื้อเพลิงถ่านหินเข้ามาจอดในบริเวณเกาะพะลวย จังหวัดสุราษฎ์ธานี   และมีการขนส่งผ่าานทางอ่าวไทย เข้าสู่แม่น้ำตาปีและคลองท่าทอง  ไปยังเรือใน อ.เมือ จ.สุราษฏร์ธานี และมีการขนส่งผ่านรถบรรทุกก่อนเดินทางไปยังสถานที่กองเก็บและนำไปใช้ในสถาานประกอบการ อ.ทุ่งสง จ.สุราษฎ์ธานี 

4.เส้นทางท่าเรือ จ.ตรัง

โดยเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ เป็นเรือบาร์จ บรรทุกเชื้อเพลิงถ่านหินจากต่างประเทศเข้ามาจอดในท่าเรือ  อ.กันตัง จ.ตรัง โดยผ่านทางทะเลอันดามัน เข้าแม่น้ำตรัง  และมีการขนถ่ายเชื้อเพลิงถ่านหิน ไปยังสถานที่กองเก็บและนำไปใช้ในสถาานประกอบการ บริเวณ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช