กะลาปาล์ม (Palm Kernel Shell)

เป็นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากการแยกเมล็ดในปาล์ม โดยจะอยู่ระหว่างเส้นใยปาล์มที่ติดเปลือกด้านนอกสุด กับเนื้อปาล์มที่อยู่ด้านในสุด เกิดขึ้นหลังจากการสกัดเอาน้ำของผลปาล์ม (น้ำมันปาล์ม) ออกหมดแล้ว มีลักษณะทั่วไปเป็นสีน้ำตาล เนื้อแข็ง และมีคุณสมบัติให้ค่าความร้อนต่อหน่วยในพลังงานระดับสูง จึงเป็นเหตุให้ได้รับความนิยมในการนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล กะลาปาล์มที่ดีจะต้องมาจากอินโดนีเซียเพราะมีเปลือกหนา  ปัจจุบันกะลาปาล์มเป็นที่ต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้หม้อต้มไอน้ำ (Boiler) ในการให้ค่าพลังงานความร้อนแก่ผลิตภัณฑ์ แต่เนื่องจากกะลาปาล์มในประเทศไทยมีผลผลิตไม่เพียงพอ จึงต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น อินโดนีเซีย และมาเลเซีย

 

กะลาปาล์ม (Palm Kernel Shell)

ที่ให้คุณสมบัติที่ดีจะต้องเป็นกะลาปาล์มที่มีเปลือกหนา ค่าความชื้นต่ำ และให้ค่าความร้อนสูงโดยคุณสมบัติเบื้องต้นของกะลาปาล์มคือ
ค่าความร้อน (Net Calorific Value) = 4500+-100 kcal/kg
ขี้เถ้า (Ash) = ไม่เกิน 5% โดยน้ำหนัก
ค่าความชื้น (Total Moisture) = 28+-1โดยน้ำหนัก